Student


VQuest Examiner is bedoeld voor het afnemen en inzien van toetsen. Met Examiner kun je op grote schaal toetsen bij kandidaten afnemen, waarbij de antwoorden veilig worden weggeschreven. Kandidaten kunnen hun antwoorden achteraf bekijken en zo feedback krijgen op de gemaakte toets.

 

VQuestExaminer

Getoetst worden met medische beelden

VQuest is primair bedoeld voor mensen die in hun beroep digitale radiologische beelden onderzoeken en beoordelen. Tijdens de opleiding moet de toetsing hierop aansluiten: overeenkomstig de (klinische) praktijk.

Artsen stellen diagnoses van een patiënt door gebruik te maken van  digitale twee- en driedimensionale beelden. Ze manipuleren deze beelden op allerlei manieren en komen tot een conclusie. Met VQuest wordt deze omgeving zeer natuurgetrouw gesimuleerd, om tot een realistische toets te komen.

Toetsinzage

Als je een toets met VQuest hebt gemaakt, kun je de juiste antwoorden gemakkelijk inzien en vergelijken met je eigen antwoorden. Daarnaast zijn er nog andere vormen van feedback op het toetsresultaat, zoals het bekijken van een expertfilmpje, waarin een arts voordoet hoe een vraag efficiënt beantwoord kan worden. Hieronder staat een voorbeeld-filmpje.