Docent


VQuest Creator is het pakket voor docenten om vragen met beelden te maken en toetsen samen te stellen en automatisch na te kijken. Je kunt eenvoudig:

 • vragen onderverdelen in domeinen
 • labels toekennen
 • beelden inlezen en bewerken (bijv. croppen)
 • nieuwe vragen met beelden maken
 • toetsen samenstellen

VQuestCreator

 

Praktijkgericht toetsen met medische beelden

Met VQuest wordt op realistische wijze de vaardigheid van studenten om radiologische beelden te bekijken en te interpreteren getoetst.

VQuest biedt dezelfde beeldbewerkingsmogelijkheden als in de klinische praktijk. Artsen manipuleren digitale twee- en driedimensionale beelden van het lichaam. Ze scrollen er door heen, bekijken het vanuit meerdere richtingen en passen het contrast aan. Met VQuest onderzoeken studenten op dezelfde wijze het beeldmateriaal. De wijze van toetsen sluit daarmee perfect aan bij de dagelijkse beroepspraktijk.

 

Toetsen met radiologische beelden

VQuestExaminer3_Feature

Met VQuest kunnen geavanceerde vragen gesteld worden. Mogelijke vraagtypen zijn:

 • meerkeuze (multiple choice)
 • meer-uit-meer (multiple alternatives)
 • longmenu vraag (drop-down)
 • open vraag
 • aanwijsvraag (marker)

Er zijn diverse combinaties te maken met de verschillende vraagtypen.  Per vraag kunnen meerdere beelden worden getoond.

Met subvragen wordt het beeldinterpretatieproces nagebootst. Zo wordt inzichtelijk waar het mis gaat in de onderzoeksstrategie van de student, of waar de lacunes zitten in de kennis. Hieronder staat een typisch voorbeeld van iemand die alle vragen goed heeft beantwoord, behalve de laatste subvraag:

multiple_questions_wrong

 

Automatisch nakijken

De toets wordt automatisch nagekeken. De uitvoer bestaat uit tabellen met alle vragen en gegeven antwoorden, punten per vraag, etc. Het is heel eenvoudig om hier bijvoorbeeld statistiek op uit te voeren.

 

Gezamenlijk  toetsen creëren

Met VQuest kunnen casussen, toetsvragen- en beeldmateriaal gedeeld worden met anderen. Op deze manier kan eenvoudig samengewerkt worden bij het ontwikkelen van toetsen.

Alle casussen, vragen en beelden kunnen worden opgeslagen voor hergebruik.

 

Statistiek  (in ontwikkeling)

VQuest geeft inzicht in diverse statistieken van een toets. Bijvoorbeeld:

 • Hoe goed scoort de groep?
 • Wat is de kwaliteit van de toetsvragen?
 • Welke (incorrecte) antwoorden komen vaak voor bij een bepaalde vraag?

taartpunt_sample2

 

Feedback

Met VQuest kan op meerdere manieren feedback gegeven worden aan studenten.

De zoekstrategie van een student wordt haarfijn in kaart gebracht door elke stap van beeldmanipulatie en beantwoorden van vragen te monitoren. Achteraf kan deze werkwijze opnieuw “afgespeeld” worden, wat individuele feedback per student mogelijk maakt.

Een dergelijke studentfilm kan vergeleken worden met een film waarin een expert de vraag beantwoordt. Deze expertfilm is ook te gebruiken als lesmateriaal.